Stromatolites at Ottawa River – photo-gallery

Related article: Estromatolitos en el Río Ottawa Anuncios